مدرسه

مدرسه میرا

دوره‌های جدید

کارگاه بازیگری

مقدماتی

هادی حجازی فر
  • 12 جلسه

کارگاه بازیگری

کودک و نوجوان

لیلی رشیدی
  • 12 جلسه