کافه

منوی کافه

نوشیدنی‌
گرم

چای و دمنوش

قهوه

نوشیدنی‌
سرد

شربت و اسموتی

شیک

غذا و
پیش غذا

پیش غذا

غذا

صبحانه

صبحانه

تلفن رزرو: 66459765