آرشیو روزانه: 8 دی 1401

8 دی 1401 در مجله

مسیری پر از بوی باران و مه

یکی از جذابیت‌های بازیگریِ تئاتر بدون شک پیشنهاد کاراکترهایی است که با توجه به مولفه‌های شما در مقام ایفاگر نقش از جانب کارگردان منتخب یا کاندیدا ارائه آن شده‌اید. عموماً پروسه‌ بررسی پیشنهاد و تطبیق ...

ادامه مطلب
8 دی 1401 در مجله

نوشتن علیه فراموشی

در روزگاری نه‌چندان دور «درام سیاسی» از اهمیت بسزایی در ایران برخوردار بود، چراکه تاثیر گذاری‌اش در جامعه را توان انکار نبود؛ اما چه شد که رفته‌رفته از رونق این ژانر در میان نویسندگان و مخاطبان کاسته ...

ادامه مطلب
8 دی 1401 در مجله

تئاترِ رفع تکلیف

بعد از دوران همه‌گیری کرونا در دوسال اخیر، دوباره سالن‌های تئاتر رونق گرفته و هرشب چندین نمایش فقط در یک سالن خصوصی اجرا می‌شود. که این موضوع باید جای خوش‌حالی داشته باشد، گروه‌های تئاتری که اکثرا هم ...

ادامه مطلب